Om Sarajevo

Sarajevo är huvudstaden i Bosnien och Hercegovina och har en total befolkning på cirka 300 tusen invånare. Befolkningen består idag av cirka 80 procent bosniaker som är muslimer, 10 procent av befolkningen består utav ortodoxa serber och cirka 8 procent katoliker. Resterande befolkning tillhör övrig religion.

Många har förmodligen hört om Sarajevo som en mångkulturell stad då den ansågs att förena öst och väst i landet. Staden i sig grundades 1461. Enligt undersökningar så anses Sarajevo vara bebodd redan sedan stenåldern. Men det var en liten stad som länge endast hade ett fåtal invånare som levde runt det centrala torget som då var en handelsplats. Sedan när Bosnien blev en den av det Osmanska riket så byggdes även den första moskén. Ett samhälle började växa fram runt den moskén, främst på grund utav områdets förmånliga försvarsmöjligheter. Europas första vattenkraftverk byggdes i staden och bidrog till tillväxten. Snart därefter så byggdes flera moskéer och även en ortodoxis kyrka.

Allt eftersom att Sarajevo växte så tog handeln fart, dricksvattenkranar gjordes tillgängliga för allmänheten, skolar öppnades och även ett fattighus byggdes. Allt fler invånare flyttade till staden och byggde nya bostadsplatser som kallades för mahalas. Enligt den orientaliska kulturen så hade husen två stycken trädgårdar, en manlig och en kvinnlig. Den manliga trädgården var vänd så att folk kunde se den och oftast gjord för besökare och gäster, oftast emot gatan medan den kvinnliga var vänd emot insidan och tillämpad till barnen i första hand.